PARKOUR

 Čo to ten PARKOUR vlastne je?

Parkour bol medzi ľuďmi odjakživa. Človek vždy skákal, lozil, šplhal a objavoval. Vtedy ho nezaujímalo či to, čo robí, má nejaký názov. Jediné podstatné, čo vedel, bolo, že je to preňho prirodzené a môže tým pomôcť sebe a druhým. Parkour je prirodzený pohyb, pri ktorom sa snažíš dostať z bodu A do bodu B čo najefektívnejším spôsobom. Parkourista sa snaží pohybovať rýchlo, ale tiež s čo najmenšou spotrebou energie a najpriamejšou možnou cestou. Fyzická časť tréningov je založená na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú. Napríklad v mestskom prostredí ide o rôzne steny, lavičky, múriky, zábradlia, ploty. V prírode zas hovoríme o stromoch, pníkoch, balvanoch, potokoch a rôznych iných prírodných prekážkach.

 

 

Kurzy sú rozdelené do troch stupňov podľa náročnosti:

  • PARKOUR PRÍPRAVKA 8+ prípravný kurz
  • PARKOUR A ZÁKLADY AKROBACIE 8+ základný kurz
  • PARKOUR A FREERUN 8+ pokročilý kurz

 

Základy akrobacie - FREERUN

Disciplína, ktorá z parkouru vychádza. Hlavným princípom vo freerunningu je vyjadrenie v priestore, a to hlavne plynulo bez obmedzenia pohybu. Vo freerunningu sú používané rôzne akrobatické prvky ako saltá, premety, rôzne akrobatické prvky z bojových umení. V parkoure sa snažíš dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším spôsobom, zatiaľ čo vo freerun ide o vyjadrenie samého seba v priestore, kde nehrá rolu rýchlosť. Freerun sa preto stal atraktívnejším hlavne pre mladých ľudí, pretože ich fascinujú saltá, ktoré sú ústredným prvkom.

Systém fungovania kurzov:

Systém kurzov sme zvolili, pretože veríme, že je výhodou, keď spolu pracuje homogénna skupina, ktorá postupne napreduje a navzájom sa motivuje. Zároveň sa snažíme predchádzať situácii, že sa na tréningu objaví nezasvätený nováčik, ktorému by tréner musel venovať špeciálnu pozornosť.

Bezpečnosť na tréningu:

Neodmysliteľnou súčasťou je špeciálne gymnastické vybavenie (mäkké prekážky, švédske debne, žinienky a dopadové plochy), vďaka ktorému sa naši študenti majú možnosť rýchlo a hlavne bezpečne naučiť základné a pokročilé prvky využívané v PARKOUR a FREERUN.

Tréner: Mgr. Tomáš Maník +421 907 909 720

 

 

PARKOUR PRÍPRAVKA 8+

Kurz je prvým krokom do sveta parkouru. Študenti si osvoja základné a zložitejšie lokomočné pohyby a najjednoduchšie techniky využívané v parkoure. Vďaka nadobudnutým zručnostiam sa budú vedieť pohybovať o čosi efektívnejšie a hlavne bezpečnejšie. Tréningy 1x týždenne ponúknu úplným začiatočníkom jasnú predstavu o tom, čo obnáša pohybová a silová príprava, potrebná na postup do pokročilejších kurzov.
 
 

Kurz určený úplným začiatočníkom, ktorí zatiaľ nemajú zvládnuté tieto základné prvky a cvičenia:

skok, výskok, preskok, zoskok
kotúľ vpred a vzad
chôdza po štyroch
stojka na rukách o stenu
pretoč z visu do zvisu vzad a späť

Cieľom kurzu je osvojiť si tieto základné gymnastické, koordinačné, silové a kompenzačné cvičenia, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší postup v PARKOUR kurzoch. 

Cena trojmesačného kurzu: 12 tréningov - 48€

Dni a časy: piatok o 14:00

Termín: 29.03. 2019 - 28.06.2019    OBSADENÝ


 

 

PARKOUR A ZÁKLADY AKROBACIE 8+

Základný kurz je určený začiatočníkom a mierne pokročilým, ktorým nerobí problém napríklad kotúľ vpred a vzad, či premet bokom (mlynské koleso). Tréningy sú 2x týždenne a venujú sa systematickej silovej, gymnastickej a akrobatickej príprave, ktorá je fyzicky náročnejšia. Na kurze sa naučíme napríklad salto vpred, salto vzad, premet, stojku a rôzne iné, aj silové výdrže, ktoré sú nevyhnutné pre postup do pokročilého kurzu PARKOUR A FREERUN.
 

Zvládnutie salta vpred a vzad z vyvýšenej plochy je základným predpokladom na postup do pokročilejšieho kurzu. V základnom kurze sa preto systematicky venujeme saltám, ale naším cieľom je aj to, aby naši študenti po absolvovaní základného kurzu zvládli:

30 sekundovú stojku čelom o stenu
10 striktných kľukov
šplh na lane
stojku na hlave 15 sekúnd
premet vpred a vzad

Cena trojmesačného kurzu: 24 tréningov - 96€

Skupina A: utorok a štvrtok o 14:00     OBSADENÝ

Skupina B: utorok a štvrtok o 15:00     OBSADENÝ

Termín: 26.03. 2019 - 27.06.2019

 

 

PARKOUR A FREERUN 8+

Do tohto kurzu postúpia všetci študenti, ktorí úspešne splnia postupové preskúšanie. Tento tréningový kurz bude po rozcvičke vedený voľnejším spôsobom, tréner tu bude skôr v polohe mentora a zabezpečuje bezpečnosť v hlavnej časti tréningu.

Úspešní absolventi tohto kurzu majú veľkú šancu pokračovať v pohybovom vzdelávaní ako asistenti trénera, a neskôr aj tréneri programov SUPERSCHOPNOSTI a PARKOUR. Obe tieto pozície sú po dosiahnutí minimálneho veku 17 rokov, honorované.

Cena trojmesačného kurzu: 24 tréningov - 96€

Dni a časy: pondelok a streda o 14:00

Termín: 25.03.2019 - 25.06.2019


Miesto:

 

Back to Top