Osobný tréner v Poprade

Z dôvodu naplnenia kapacity osobných tréningov, momentálne nepríjímam nových individuálnych klientov.

Tomas Manik Training

Tréningový systém, ktorý sa snaží o dosiahnutie synergie v spojení jeho štyroch najdôležitejších zložiek:

 • Animal - zvieracie lokomócie
 • Movement - prirodzený pohyb
 • Calisthenics - kalistenika
 • Acrobatics - základy akrobacie

Výhody osobného tréningu:

 • počas celej doby tréningu sa venujem len Tebe
 • nemusíš sa porovnávať s ostatnými, prispôsobím sa Tvojím možnostiam a tempu
 • naučím Ťa správne cvičiť  a postupne odstrániť chybné cvičebné návyky

4P:

 • postupne
 • primerane
 • pestro
 • pravidelne

 

aaa                

 

Back to Top