SUPERSCHOPNOSTI

Pre dievčatá a chlapcov vo veku od 4 do 7 rokov

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Naším cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka. Snažíme sa tak tvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti, pre nás.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické, ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej prípravky.

Vaše deti do konca tretieho mesiaca naučíme:

 • cez hru, pohyb a disciplínu (počúvanie pokynov, bezpečnosť)
 • beh a zvieracie lokomócie (mobilita, silné telesné jadro, horné a spodné končatiny)
 • kotúle a mlynské kolá (koordinácia)
 • poskoky, preskoky a výskoky (odrazová sila dolných končatín)
 • striktnú výdrž v kľuku, prípadne i kľuky (silný zadok a lopatky)
 • šplh na lane s prírazom (silné predlaktie a brušné svaly)
 • vis, vzpor a pretoč na gymnastických kruhoch (silné paže, ramená a telesné jadro)
 • hrudníkový mostík (sila telesného jadra)
 • balanc (stabilita, koordinácia, neuroplasticita)
 • stojka čelom o stenu (sila ramien, lopatiek, chrbtových svalov a telesného jadra)
 • a mnohé ďalšie pohyby vyučované prostredníctvom pohybovej hry

Vek: 4-7 rokov

Tréner: Mgr. Tomáš Maník - špecialista pohybovej prípravy detí s viac ako 10-ročnými skúsenosťami +421 907 909 720

Ponúkame:

 • osvojovanie základných a nadštandardných pohybových kompetencií, zábavnou a zaujímavou formou
 • skupinové tréningy 2x týždenne /60 min/
 • možnosť pokračovať v nadväzujúcich kurzoch
 • snahu o individuálny prístup

Cena 3-mesačného kurzu: 24 tréningov - 96€

Dni a časy skupina A: pondelok a streda o 15:00     OBSADENÝ

Dni a časy skupina B: utorok a štvrtok o 16:00        OBSADENÝ

Termín: 25.03.2019 - 27.06.2019

Počet miest je obmedzený na 20 detí/tréning

 

Pred tým, ako svoje dieťa prihlásite do detskej pohybovej prípravky uistite sa, že Vaše dieťa zvláda: 

 • počúvať a vie porozumieť jednoduchým pokynom trénera
 • 60 min. v kolektíve detí bez prítomnosti rodiča
 • samoobslužné činnosti (návšteva WC, vyfúkanie nosa,...)

Tešíme sa na Vaše deti...

 Miesto:

 

 

 

Back to Top