Detská prípravka

od 4 do 7 rokov

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Naším cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka. Snažíme sa tak tvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti, pre nás.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej prípravky.

Čo ponúkame:

  • osvojovanie základných a nadštandardných pohybových kompetencií, zábavnou a zaujímavou formou
  • skupinové tréningy 1-3x týždenne /60 min/
  • snahu o individuálny prístup

Termíny a časy:

  • pondelok, streda, piatok od 15:30 do 16:30
  • pondelok, streda, piatok od 16:30 do 17:30

Miesto:

Prihláška

 

 

 

 

Back to Top